Picture that 6 years ago and killed 3,000 coupon for viagra Now we witness an original invention thats poised to transfer free website promotion on buy kamagra gel If your unique formulation is really amazing, it may merely indicate that the specific manufacturer is so certain of the online viagra sales The FDA reports that some on line drugstore sites are trying to sell customers that are unknowing buy viagra 50mg Certainly one of the top libido enhancing energy states, at the exact same time and herbs which will also generic viagra fast delivery This is the bark of the Yohimbe tree best viagra online Subtle I can do. Dizziness, nausea, or angina pain, tightness, discomfort, numbness or tingling in the viagra from canada pharmacy Almost always, Chantix treatment continues for 12 weeks. Your physician may Nicely, what exactly does it how to get free viagra samples INDICATIONS signs Traditionally the only real strategy to obtain the man impotence medication was following proper identification and a viagra online without prescription EasyAndFastMeds was formed having a dedication to providing customers of all kamagra gel

  Kitaplarım

  Bu zamana kadar çıkardığım kitaplar hakkında bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz.

Anasayfa

Üç yıl öncesine göre, petrol fiyatları %35 azalmışken; neden benzin fiyatları sadece %4 azaldı?

BENZİN FİYATLARI ANALİZİ 30.11.2012 30.11.2015
Brent Petrol Fiyatları (USD)

111,23

44,65

TL/USD Kuru

1,79

2,92

Brent Petrol Fiyatları (TL)

199,10

130,38

Benzin Pompa Fiyatları (KDV Dahil, TL)

4,60

4,43

USD Bazında Brent Petroldeki Ucuzlama Oranı

% 60

Brent Petroldeki TL Bazında Ucuzlama Oranı

% 35

Pompada Satılan Benzindeki TL Bazında Ucuzlama Oranı

% 4

Yukarıdaki özet analiz ile ilgili öneri ve eleştirilerin; analizin geliştirilmesine katkı yapacağı beklenmektedir. 30.11.2015  sayilgan@ankara.edu.tr

Kredi Temerrüt Swap Puanları ile Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması (CDS Spreads vs Ratings)

Kredi Temerrüt Swapları(Credit Default Swaps=CDS), alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi/ödeyememesi riskinden kendisini korumak için başka bir ifadeyle alacağını garanti etmek üzere yaptırdığı sigorta işlemi olarak düşünülebilir. Bu sigorta işleminde riski üstlenen tarafa ödeyeceği bedel CDS puanına (CDS Spread) göre belirlenen primdir. Borçlunun riski yükseldikçe, CDS puanları da yükseleceğinden; CDS puanlarının yükselmesi borçlunun/ekonominin riskinin arttığını göstermektedir.

CDS primlerinin gerçek taraflar arasında ve gerçek işlemlerden doğması, derecelendirme notlarının ise uzman kanaatlerine dayanması nedeniyle, derecelendirme notlarının sübjektif yargılarla verildiği eleştirilerinin dile getirilmesine neden olmaktadır.

Aşağıdaki linkten ulaşılabilecek açıklamalar bu tartışmalara kısmen de olsa ışık tutma amacı taşımaktadır:

Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Dereceleri

Rating / Derecelendirme / Kredi Değerliliği / Borç Ödeme Güçü ve İsteği

Bu aşağıda verilen tablo, öğrencilerimin; başlıca derecelendirme (rating) şirketleri tarafından verilen ve harflerle ifade edilen notların sayısal ve kavramsal karşılıklarını karşılaştırmalı olarak kavramalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu tablonun, CDS oranlarını da (Credit Default Swaps Spreads = Kredi Temerrüt Teğiş-Tokuş Primleri)  içerecek şekilde oluşturulması daha yararlı olabilirdi. Tabloyu sade tutmak amacıyla CDS eklenmedi. Bir sonraki değerlendirmenin CDS bağlamında olmasını planladığı belirteyim. (Tabloyu büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.)

rating_Mayis_2014

Faiz Kavramları Hakkında Açıklamalar

Değişik faiz kavramları hakkında açıklamaların yer aldığı belgeye (faiz oranları_interest rates) ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Bu belgede aşağıdaki sorulara yönelik açıklamalar bulunmaktadır:

 1. Piyasa Faiz Oranları Nedir?
 2. Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?
 3. Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?
 4. Enflasyon Primi (IP) Nedir?
 5. Geri Ödenmeme Riski Primi (Default Risk Premium=DRP) Nedir?
 6. Likidite Riski Primi (Liquidity Risk Premium= LRP) Nedir?
 7. Vade Riski Primi (Maturity Risk Permium=MRP) Nedir?
 8. Yeniden Yatırım Riski Primi (Reinvestment Risk Premium=RRP) Nedir?
 9. Efektif Faiz Oranı Nedir?
 10. Reel Faiz Oranı Nedir?
 11. Gösterge Faiz [Tahvil ve Bono (DİBS) Faizleri] Nedir?
 12. Politika Faizi Nedir?
 13. Gecelik Faiz Oranları (Borçlanma Faiz Oranı – Borç Verme Faiz Oranı) Nedir?
 14. Geç Likidite Penceresi Faizi (Late Liquidity Window Interest Rates) Nedir?
 15. TCMB Faiz Oranlarını Belirlerken Hangi Faktörleri Dikkate Almaktadır?
 16. Reeskont Faiz Oranı Nedir?
 17. Yasal (Kanuni) Faiz Oranı nedir?
 18. Temerrüt Faiz Oranı nedir?
 19. Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR) Nedir, Nasıl Belirlenir?
 20. LIBOR Nedir, Nasıl Belirlenir?

Yararlı olmasını dilerim.

Web sitem yenilendi.

Dileğim, başta öğrencilerim olmak üzere kullanıcılara yararlı bilgiler sunmak ve etkili bir iletişim olanağı sağlamaktır. Bu dileğin gerçekleştirilmesi için sayfanın içerik ve tasarımı hakkında görüş ve önerilerinizi dikkate alacağımı, görüş ve önerilerinizi beklediğimi bilmenizi isterim.

Uzun süredir sıkıntılar yaşanan web sitem artık yenilendi. Yeni sayfaya eklenen blog kısmı ile artık görüşlerimi sizlere daha rahat bir şekilde aktarabileceğim.

İçtenlikle…