Kitaplarım

 

İşletme Finansmanı 7. Bası
Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri
Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri
TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı Uygulama Rehberi
Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar