Finansal Yönetim (3 İşletme)

Finansal Yönetim (3 İşletme) Financial Management

Ders Bilgileri
Ders Kodu  İSL345
Dersin Adı Finansal Yönetim
Dersin Türü Zorunlu
Program 3 İşletme Lisans Programı
Yılı 2017-2018 Öğretim Yılı
Dönemi Güz Dönemi
Kredi Sayısı Haftalık 4 saat
Ders Dili Türkçe
Öğretim Üyesi Güven Sayılgan
Açıklamalar Ders, Perşembe günleri 11:30-13:20 arasında, 217 nolu sınıfta;  Cuma günleri 9:30-11:20 arasında, 219 nolu sınıfta yürütülecektir.

 

Dersin Önemi

Bu derste öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir.

The Importance of the course

The course develops theoretical framework for understanding and analysing basic financial  topics of modern company in market environment.

 

Dersin Amacı The Objective of the course
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılmasıdır.

Bu derste şirketlerde değer kavramı, finansal analiz, işletme riskleri, işletme sermayesi yönetimi, faiz oranları, paranın zaman değeri, sermaye maliyeti ve sermaye bütçelemesi gibi konular ele alınmaktadır.

The objective of this course is to introduce the student to basic principles of corporate finance.  The primary goal of this course is to impart the knowledge to allow students to intelligently solve practical business problems.  To achieve this goal, it is crucial that students have a sound understanding of corporate finance theory or philosophy.

 

 

Ders İçerikleri Contents
1. Hafta İşletme finansmanının temel kavramları Basic Concepts of Corporate Finance
2. Hafta İşletme örgütü içinde finansal yöneticilerin yeri ve amacı The Role of Financial Manegers The Concept of Corporate Value Maximiztion
3. Hafta Finansal Analiz Financial Analysis
4. Hafta Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar Financial Markets and Financial Instutions
5. Hafta İşletme Sermayesinin Yönetilmesi Working Capital Management
6. Hafta Kısa Vadeli Finansal Planlama Short Term Financial Planning
7. Hafta Faiz Oranları ve Faiz Piyasaları Therotical  Sides of Interest Rate and  Interest Rate Market
8. Hafta Ara Sınav Mid term Exemination
9. Hafta Paranın Zaman Değerinin Kuramsal Yönleri Therotical  Sides of Time Value of Money
10. Hafta Paranın Zaman Değeri (Problem Çözümü ve Uygulamalar) Time Value of Money (Problem Solving and Applications)
11.Hafta Sermaye Maliyeti  Cost of Capital
12.Hafta Sermaye Bütçelemesinin Kuramsal Yönleri Therotical  Sides of  Capital Budgeting
13.Hafta Sermaye Bütçelemesi(Problem Çözümü ve Uygulamalar) Capital Budgeting (Problem Solving and Applications)
14.Hafta Dönem Sonu Sınavı Final Exemination

 

Öğretim Yöntemi Teaching Methodology
Bu derste konular öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin de anlatılan konularda tartışmalara katılması beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerden çeşitli konularda araştırma yapması ve derste sunması beklenmektedir. Topics are teaches/explains by the teacher. However, it is expected that students will also participate in the discussions on the topics mentioned. Within the scope of this course, students are expected to conduct research in various subjects and to present in the course.

 

 

 

Önerilen Kaynaklar
1.    Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 2017.

2.    Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J.,  and Jordan B. D., Corporate Finance, 11th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2016.

3.    3. Brealey R.A. , Myers S.C., and Allen F., Principles of Corporate Finance, 12th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2017.