Özgeçmiş

(01.07.2024 itibarıyla)

Prof. Dr. Güven SAYILGAN

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi, 06590, Cebeci, Çankaya / Ankara

sayilgan@ankara.edu.tr

www.guvensayilgan.com

 AKADEMİK  İLGİ ALANLARI

 1. İşletme Finansmanı (Kurumsal Finansman)
 2. Şirket Değerlemesi
 3. Kamu Özel Ortaklıkları
 4. Kredi Yeniden Yapılandırmaları
 5. Finansal Açıdan Sıkıntıdaki Şirketler ve Reorganizasyon
 6. Şirketlerde Sermaye Yapısı Tercihleri
 7. Finansal Risk Yönetimi

VERDİĞİ DERSLER

 1. İşletme Finansmanı (Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde)
 2. Finansal Yönetim (Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde)
 3. Finansal Planlama (Lisans Düzeyinde)
 4. Türev Piyasaları (Yüksek Lisans Düzeyinde)
 5. Menkul Kıymetleştirme (Yüksek Lisans Düzeyinde)
 6. Şirket Değerlemesi Uygulamaları (Yüksek Lisans Düzeyinde)
 7. Uygulamalı İşletme Finansmanı (Doktora Düzeyinde)

 EĞİTİM

 Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1988-1992. Mezuniyet Tarihi: 20.07. 1992.

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 1993-1995. Mezuniyet Tarihi: 24.10.1995.

 Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1995-2000. Mezuniyet Tarihi: 09.10.2000.

 AKADEMİK TECRÜBESİ

 Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 1993-2002.

Misafir Araştırmacı

Florida State University, Collage of Business,1999 (6 ay)

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 10.03.2003-2005.

Doçent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 27.06.2005-2010.

Profesör

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Ağustos 2010-

 İŞ TECRÜBESİ

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, (Sicil No: 926646), 26.03.2023 – Halen

Denetçi, (Sicil No: BD/2018/16285), 25.12.2018 – Halen

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, (Sicil No: 06253474/10885), 06.04.2010 – Halen

Proje Yöneticisi, Araştırmacı, Danışman, Uygulayıcı

Çok sayıda özel sektör ve kamu kurumunda; şirket sorunlarına çözüm bulmaya yönelik “tarama ve tespit” prosedürlerinin uygulanması, yatırım projelerinin fizibilite raporlarının hazırlanması, şirketlerin fiyat tespit raporlarının hazırlanması, birleşme-satın alma, şirket reorganizasyonu, sağlık alanında kamu özel ortaklığı projeleri, kredi yeniden yapılandırma, işletme planlaması ve bütçelemesi, rekabet ihlali soruşturması kapsamında iktisadi analiz, şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi gibi konuları içeren projelerde yürütücü, danışman, uygulayıcı olarak çalışılmış/çalışılmaktadır; finansal tablolar analizi, finansal yönetim gibi finansman ve muhasebe ile ilgili konularında eğitimler verilmiş/verilmektedir.

Daire Başkanı

Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, Eylül 2009 – Ağustos 2012

Koordinatörlük

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Yüksek Lisans Programı, 2006- Haziran 2016.

Koordinasyon Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Üyesi, 2009-Ağustos 2012

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009- 2015

Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyesi, 2008- Ağustos 2012

Merkez Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulu Üyesi, 2006- 2009

Ankara Üniversitesi Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM), Merkez Kurulu Üyesi, 2007-2016

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM),  Merkez Kurulu Üyesi, 2007-2013

Fakülte Kurulu Üyeliği

Profesör Temsilcisi Olarak,  10 Ekim 2012-  09 Ekim 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Çalışma Grubu Koordinatörü

İşletmenin Alternatif Finansman Şekilleri Hakkında Tarafsız Bir Vergi Sistemi İnşası Çalışma Grubu, 23 Aralık 2021-Halen

 AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 YAYINLAR

 Tezler

 1. Yüksek Lisans Tezi: “Swap İşlemleri ve Türkiye Uygulaması”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 1995.
 2. Doktora Tezi: “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliği”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 2000.

 Kitaplar

 1. Şirketler Hukuku Şerhi, Türk Ticaret Kanunu Md. 124 – 644, 4 Cilt (Ed. Prof. Dr. Kemal Şenocak), 1. Baskı, Ocak 2023 (9. Bölüm: 514-528. Maddeler, 3383-3508. Sayfalar, Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ortak yazar)
 2. Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, 8. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019.
 3. Güven Sayılgan,  Alper Özer, Can Giray Özgül ve Ahmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri (Bakım, Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Sektörü),Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanaatkarlar Genel Müdürlüğü, 2018.
 4. Turhan Korkmaz, Nurhan Aydın, Güven Sayılgan, (Ed: Mehmet Başar), Portföy Yönetimi,  T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:  2852, Eskişehir, 2013.
 5. Güven Sayılgan, Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005.
 6. Güven Sayılgan, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.
 7. TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı Uygulama Rehberi, Tesmer Yayın No:72, Ankara,2007.
 8. Ercan BAYAZITLI, Güven SAYILGAN, Kadir GÜRDAL, Mustafa DOĞAN (Editörler), XX. Türkiye muhasebe Eğitimi Sempozyumu ( Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar) Bildiriler Kitabı, 23-27 Mayıs 2011, Kemer, Antalya.
 9. Ercan Bayazıtlı, Rıfat Nalbantoğlu, Güven Sayılgan, Kadir Gürdal ve Orhan Çelik Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Nisan 2000.

 İngilizce Yayınlar

 1. İbrahim Gültekin, Güven Sayılgan (2024),”Investigating The Role of Firm Life Cycle on Financal Distress: Evidence from Borsa İstanbul” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 25, Issue: 2, 215-236.
 2. Güven Sayılgan, Yasin Doğan (2022), “Dividend Behaviour of Industrial Companies: Sample Selection Bias Revisited” METU Studies in Development, Volume 49,  Issue 2, 323-341.
 3. İbrahim Gültekin, Güven Sayılgan (2021), Investigating the Roles of Leverage and Size on Firm’s Vulnerability: Turkey EvidenceGlobal Journal of Accounting and Finance, Volume 5, Number 2, 167-179.
 4. Hasan Demirhan, Güven Sayılgan (2021), Predicting the Financial Failures of Manufacturing Companies Trading in the Borsa Istanbul (2007-2019). Journal of Financial Risk Management10, 416-452. doi: 10.4236/jfrm.2021.104023.
 5. Alibey Kudar, Güven Sayılgan (2021), A New Sustainable Dividend Policy and Valuation Model: Decreasing Growth Rate Model:  Managerial and Decision Economics, Volume 42, Issue 6, pp: 1353-1642 https://doi.org/10.1002/mde.3332, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/mde.3332
 6. Arslan Ece Arslan, Güven Sayılgan (2020), Macroeconomic Determinants of Financial Distress in Turkey: An Econometric Analysis, Australasian Accounting, Business and Finance Journal,  Volume14, Issue 5,  pp: 86-107. doi:10.14453/aabfj.v14i5.6
 7. Faruk Bostancı, Eyüp Kadıoğlu, Güven Sayılgan (2018), “Determinants of Dividend Payout Decisions: A Dynamic Panel Data Analysis of Turkish Stock MarketInternational Journal of Financial Studies,  Volume 6, Issue 4, pp: 1-12.
 8. Güven Sayılgan, Yahya Sayman (2012), “The Impact of Ownership Structure on Capital Structure of Manufacturing Firms: Evidence from the ISE (1998-2009), ISE Review, Volume 12, No:48, pp. 1-11. (Published both in Turkish and English)
 9. Güven Sayılgan, Onur Yıldırım (2009), “Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002-2007” International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 28. pp: 207-214.
 10. Güven Sayılgan, Özge Ülkütaş (2007), “Housing Finance in Turkey: Analysing Primary Mortgage Market” Eurasian Review Economics and Finance, Vol:2, Issue: 3.
 11. Eyüp Kahveci,  Güven Sayılgan (2006), “Globalization of Financial Markets and Its Effects on Central Banks and Monetary Policy Strategies: Canada, New Zealand and UK Case with Inflation Targeting”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 6, pp. 86- 101.
 12. Güven Sayılgan, Hakan Karabacak, Güray Küçükkocaoğlu (2006), “ The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data”, Investment Management and Financial Innovations, Vol:3, No:3, pp. 125-139.

 Türkçe Yayınlar

 1. Hisse Senedi İlk Halka Arzlarının Kısa ve Uzun Dönemli Performans Analizi: Borsa İstanbul Örneği (1993-2020)“, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,Cilt 78, Sayı 8, 2023, 635 – 661.(Cafer Bakırhan ile)
 2. Borsa İstanbul’da İşlem Görmek Üzere 1993-2020 Arasında Gerçekleştirilen İlk Halka Arzların Uzun Dönemli Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin Analizi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, 2022, 442 – 461. (Cafer Bakırhan ile)
 3. Bankacılık Sektöründe Çözümleme Maliyetinin BelirleyicileriPamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 51, 2022, 187-202. (Ferhun Ateş ile) 
 4. Türkiye Bankacılık Sektörü Takipteki Krediler Görünümü, Takibe Dönüşüm Oranı ve Bazı Hesaplama ÖnerileriBankacılar Dergisi, Sayı: 119 , Aralık 2021 , 77-104. (Özgür Özel ile)
 5. “Bankacılık Sektöründe Çözümleme Maliyetinin Hesaplanması” Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 8 , No: 2 545-564. (Ferhun Ateş ile) 
 6. Şirket Büyüklüklerinin Sermaye Yapısı Kararları Üzerindeki Etkilerinin Ödünleşme Ve Finansman Hiyarerşisi Teorileri Bağlamında Test Edilmesi: BİST 100 Şirketlerinin Panel Data Analizi (2009-2019)“, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2021, Cilt 13, Sayı 25, 649 – 666. (Selahattin Çağatay Öztürk ile) 
 7. İslamilik Endeksleri ile Küresel Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksleri Arasındaki İlişkinin Analizi: 2015-2018“, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2021; 180:165-190. (A.Bülend Ayyıldız ile)
 8. Banka Kredilerinin Takibe Dönüşümünde Makroekonomik Faktörlerin Etkisinin Analizi: UFRS/TFRS-9 Uygulamaları İçin Bir Öneri” Bankacılar Dergisi, Sayı: 117, Haziran 2021, 16-39. (Taylan Demirkan ile)
 9. “BİST İmalat Sektöründeki Küçük Boyuttaki ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Sermaye Yapısına Etki Eden Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020, 12(1), 826-847. (Nilüfer Yücedağ Erdinç ile)
 10. “Türkiye’de Faktoring Şirketlerinin Sermaye Yapısının Belirleyicileri” Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019, Cilt 9, Sayı 2, 401-423. (Asım Alpay Parlak ile)
 11. “Sermaye Yapısı Teorilerinin Reel Sektör Firmaları Özelinde Test Edilmesi” , Verimlilik Dergisi, Sayı: 2017 (2), 135-161. (Seda Cansız ile)
 12.  “Ağırlıklı ve Kapsamlı Nakit Dönüşüm Süresi : Varsayımsal Veriler Üzerinden Bir Örnek Hesaplama”  Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 2017 (51), 1-14.
 13.  “Türkiye’de 2009-2013 Arasındaki İflasın Ertelenmesi Davalarının Panoramik  Analizi” Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Sayı: 105, 2016-Nisan, 47-74. (Arslan Ece ile)
 14. “Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizi: Toda‐Yamamoto Nedensellik Testi”, Journal of Economics, Finance and Accounting , Volume 2, No:4, 2015, 572-583.  (Murat Engin Akkaş ile)
 15. “Türk Bankacılık Sektöründe Sistemik Öneme Sahip Yerel Bankaların Belirlenmesinde Gösterge Bazlı Bir Yöntem Önerisi” BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:9, Say:2, 2014, 13-37. (Özge Ülkütaş Sacçı İle)
 16. “Girişim Sermayesi Fonları ve Bu Fonların Geliştirilmesinde Kamunun Rolü” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:43, Sayı:2, 2014, 293-318. (Hakan Ertürk ile)
 17. “İmalat Şirketlerinin Ortaklık Yapılarının, Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi: İMKB Uygulaması (1998–2009)”, İMKB Dergisi, Yıl:12, Sayı:48, Ocak 2012, s.1-15. (Yahya Salman ile aynı makale Derginin İngilizce basımında İngilizce olarak da yayınlanmıştır.)
 18. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Bilançoları Kullanılarak Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: 1996-2008” , Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:66, Sayı:4, Ekim-Aralık 2011, s.101-124. (Bahadır Uysal ile)
 19. “Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme” BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2011 s.73-96.  (Cemil Süslü ile)
 20. “Dahilde İşleme Rejimi ve Türk İşletmelerinin İhracatı Üzerindeki Etkileri”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak-Temmuz 2010, Sayı:35, s.37-53. (Coşkun Şenol ile)
 21. “Portföy Optimizasyonunda Alt Kısmi Moment ve Yarı Varyans Ölçütlerinin Kullanılması”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 2010, s.47-73. (Arma Değer Mut ile)
 22. “Finansal Sıkıntılı Şirketlerde Yeniden Yapılandırma Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma Süreçlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:62, Sayı:2, 2009, s.145-162 (Ender Coşkun ile)
 23. “Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama” Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 2008, s.45-66. (Ender Coşkun ile)
 24. “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Portföy Betasının Yönetiminde Kullanılması”, Halil Kocacık’a Armağan, TESMER Yayını, No:63, Ankara, 2005, s. 207-223.
 25. “Konsolide Finansal Tablolar, İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler” Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN’a Armağan, SBF Yayın No:590, Türmob Yayın No:221, Ankara, 2003, s:229-248 (Kadir Gürdal ile)
 26. “Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?” Bankacılar Dergisi, Sayı: 52, Mart 2005, s. 28-38. (Mustafa Doğan ile)
 27. “Yönetim ve Yatırım Kararları Açısından Kâr”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:22, No:1, 2004, s.115-135. (Kadir Gürdal ile)
 28. “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Takas Odası ve Teminatlar”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:17, No:201, Aralık 2002, s.32-43.
 29. “Marka Değerinin Hesaplanması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı: 2, Haziran 2002, s.75-95.
 30. “Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 1, Sayı: 3, Ocak 2001, s. 107-129.
 31. “Finansal Türev Piyasalarındaki Riskler”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Sayı:1-4, Aralık 1998, s. 279-296.
 32. “Finansal Risk Yönetimi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:50, Sayı:1-2, 1995, s. 323-334

 Bildiriler

 1. The effect of Interest Rate and Exchange Rate Volatility on the Stock Returns of Borsa İstanbul, (Asma AIB ile ) 26. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2023, Sivas.
 2. Ekonomik ve Politik Belirsizlik Dönemlerinde Gerçekleştirilen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlama Olgusu ve Düşük Fiyatlamanın Belirleyicileri, (Selahattin Çağatay Öztürk ile ) 26. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2023, Sivas.
 3.  Borsa İstanbulda İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Kısa Dönem Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, (Fevziye Gözde GÖKPINAR ile ) 26. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2023, Sivas.
 4. Borsa İstanbul’da İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Fiyat Performansına Etki Eden Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi, (Fevziye Gözde GÖKPINAR ile ) 26. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2023, Sivas.
 5. “Türkiye’de İflas Ertelemeleri Temelinde Finansal Sıkıntının Makroekonomik Belirleyicileri” (Arslan Ece ile) 21. Finans Sempozyumu, 18-21 Ekim 2017, Balıkesir.
 6. “Volatility Spillover Between Foreign Exchange and Stock Markets: Evidence From Turkey”  (Murat Engin Akkaş ile) (Türkiye’deki Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Yayılımları) 20. Finans Sempozyumu, 19-22 Ekim 2017, Trabzon.
 7. “Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi” (Murat Engin Akkaş ile) 19. Finans Sempozyumu,  21 – 24 Ekim 2015, Çorum.
 8. “Türkiye’de 2009-2013 Arasındaki İflasın Ertelenmesi Davalarının Panoramik Analizi” (Arslan Ece ile), Ulusal İşletmecilik Konferansı,  7-9 Mayıs 2015, Aksaray.
 9.  “Faiz Değişimlerinin Banka Pay Getirileri Üzerine Etkisi: Tahvil İhracı Öncesi ve Sonrası Dönemlerin Karşılaştırılması” (Murat Engin Akkaş ile) 18. Ulusal Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Denizli.
 10. Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde Finansal Yönetimin Önemi,Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu – III: “Sağlık Sektöründe Muhasebe/Finans, Vergi, Denetim ve Hukuk”, 17 – 19 Ocak 2013, Kayseri.
 11. İlk Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Analizi: İMKB Örneği (2004-2009), 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs – 6 Haziran 2010, Kosova Prizren. (Hakan Altın ile)
 12. İMKB’de İlk Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Risk ve Getiri Analizi (1997-2006), 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs – 6 Haziran 2010, Kosova Prizren. (Hakan Altın ile)
 13. “Görsel Medyada Çift Taraflı Pazar Yapısı, Portföy Etkisi ve Düzenleme” 4. Hukuk ve İktisat Forumu (Regülasyon İktisadı: Piyasa Ekonomisinde Devletin Düzenleyici Rolü, Düzenleyici Kurallar ve Düzenleyici Kurumlar), 10 Mart 2010, Ankara, (Hakan Bilir ile).
 14. “Finansal Başarısızlığın Tahmininde Sektöre Göre Düzeltilmiş Oranların Kullanılması”, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 17-20 Ekim 2007, Zonguldak (Ender Coşkun ile).
 15. “Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Sermaye Yapılarının Net Faiz Gelirleri Üzerindeki Etkisi [2002-2004 Panel Veri Analizi]” 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 01-04 Kasım 2006, Selçuk, İzmir (Eyüp Kahveci ile).
 16. “Housing Finance in Turkey: Analysing Primary Mortgage Market” 2nd International Conferance on Business, Management and Economics, 15-18 June 2006,  Çeşme- İzmir (Özge Ülkütaş ile).
 17. “Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı”, Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu IV, 01-05 Mart 2004, Kızılcahamam, Ankara.
 18. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Yeterlik Sınavlarına İlişkin Bir İnceleme: 1992-1995”, XVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, 1-5 Ekim 1997, s. 34-69. (Ercan Bayazıtlı ile).

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

 1. 2024- SELAHATTİN ÇAĞATAY ÖZTÜRK,  “Borsa İstanbul’da 2013 – 2021 Yılları Arasında Gerçekleştirilen İlk Halka Arzlar İçin Düzenlenen Fiyat Tespit Raporlarının İçerik Analizi” (Content Analysis of Price Determination Reports Prepared For Initial Public Offerings it Borsa İstanbul Between 2013 and 2021)
 2. 2024- ERCAN BALABAN, “Şirket Bazında Örneklem Dışı Volatilite Tahmini: Borsa İstanbul Örneği” (Firm-Level Out-of Sample Volatility Forecasting: The Case of Borsa İstanbul)
 3. 2024- MEHMET HAKAN KALELİOĞLU, “Kamu Sermayeli İşletmelerin Finansal Açıdan Analizi: 2007-2020” (Financial Analysis of State Owned Enterpirses in Turkiye Between 2007 and 2020)
 4. 2024- YASİN DOĞAN, “Borsa İstanbul’da Katılım, Likidite ve Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi” (Stock Market Participation, Liquidity and Stock Return: Evidence From Turkey)
 5. 2023 – FEVZİYE GÖZDE GÖKPINAR, “Borsa İstanbul’da İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma, Kısa ve Uzun Dönem Fiyat Performansına Etki Eden Faktörlerin Analizi” (An analysis of Underpricing of Initial Public Offerings, Factors Affecting Short and Long-Term Price Performance in Borsa Istanbul)
 6. 2022- İBRAHİM GÜLTEKİN, “Şirket Yaşam Evrelerinde Uygulanan Kurumsal Finansman Politikalarının Finansal Başarısızlıklar Üzerindeki Etkileri” (The Effects of Institutional Finance Policies Implemented in the Firm Life Cycles on Financial Distress)
 7. 2022- ÖZGÜR ÖZEL, Türkiye Bankacılık Sektörü Sorunlu Kredilerinin Yapısı ve  Belirleyicilerinin ARDL Sınır Testi Yöntemi ile Analizi – (Analysis of the Structure and Determinants of Non-Performing Loans in the Turkish Banking Sector with ARDL Bounds Test Method)
 8. 2021- CAFER BAKIRHAN, Birincil Hisse Senedi Halka Arzlarında Kısa ve Uzun Dönemli Fiyat Performansı ve Performans Belirleyicileri: (Borsa İstanbul 1993-2020) – Short and Long Term Price Performance and Determinants of Performance in Initial Public Offerings (Borsa Istanbul: 1993-2020)
 9. 2021- FERHUN ATEŞ, Türk Bankacılık Sektöründe Çözümleme Maliyetlerinin Hesaplanması ve Çözümleme Maliyeti Belirleyicilerinin Analizi – (Calculation of Resolution Costs and Analysis of Resolution Cost Determinants in the Turkish Banking Sector)
 10. 2021- TAYLAN DEMİRKAN, TFRS 9 Kapsamında Bankalarda Beklenen Kredi Zararlarının Ölçülmesi ve Makroekonomik Faktörlerin BKZ’ye Etkisinin Analizi: TFRS 9 Uygulamaları için Bir Öneri – (Measurement of Expected Credit Loses in Banks Under TFRS 9 And Analysis of The Impact of Macroeconomic Factors on ECL: A Recommendation for TFRS 9 Implementation)
 11. 2021 – İSMAİL TULUKÇU, Kamu-Özel işbirliği Modeli ile Gerçekleştirilen Ulaştırma Projelerinin Reel Opsiyonlar Yöntemiyle Değerlemesi – (Valuation of Transportation Projects Carried out with the Public-Private Partnership Model by Reel Options Method)
 12. 2021 – HASAN DEMİRHAN, Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sanayi İşletmelerinin Finansal Başarısızlıklarının Öngörülmesi: 2007-2019 – (Predicting Financial Failures of Industrial Companies Listed in Borsa Istanbul: 2007-2019)
 13. 2019 – NİLÜFER YÜCEDAĞ ERDİNÇ, İmalat Sektörü İşletmelerinin Sermaye Yapısına Etki Eden Faktörlerin Analizi – (Analysis of The Factors Affecting The Capital Structure of Manufacturing Sector Companies)
 14. 2018 – HAKAN ERTÜRK, Girişim Sermayesi Sektöründeki Yatırım Tercihleri ve Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Girişimlere Yapılan Müdahalelerin Analizi: Türkiye’deki Girişim Sermayesi Uygulamaları – (Investment Preferences in Venture Capital Sector And Analysis of İnterventions to Enterprises Based On Corporate Governance: Venture Capital Applications in Turkey)
 15. 2017 – ARSLAN ECE, Finansal Sıkıntının Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği – (Determinants of Financial Distress: in the Case of Turkey)
 16. 2017 – FARUK BOSTANCI, Kâr Dağıtım Kararının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi – (Determinants of Dividend Decision: A Dynamic Panel Data Analysis on Borsa Istanbul Listed Companies)
 17. 2017 – SEDA CANSIZ, Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Mukayeseli İncelenmesi Ve Teorilerin Test Edilmesi – (Comparative Analysis of The Factors Affecting Capital Structure and Testing of Theories)
 18. 2015 – MURAT ENGİN AKKAŞ, Finansal Olmayan Şirketlerde Döviz Kuru Riski Yönetimi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma- (Foreign Exchange Rate Exposure Management of Non-Financial Firms: An Empirical Study on The Borsa Istanbul Listed Firms)
 19. 2014 – ÖZGE ÜLKÜTAŞ SAÇCI, Sistemik Öneme Sahip Bankalar: Türk Bankacılık Sektörü İçin Gösterge Bazlı Bir Yöntem Önerisi-( Systemically Important Banks: An Indicator Based Measurement Methodology Proposal for Turkish Banking Sector)
 20. 2012 – YAHYA SAYMAN, Sahiplik Yapısının Firma Performansı ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında Bir Uygulama – (The Impact of Ownership Structure on Capital Structure and Performance of Manufacturing Firms: Evidence From The ISE)
 21. 2012 – HAKAN BİLİR, Enerji Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Reel Opsiyon Yaklaşımı – (The Real Options Approach to Energy Investment Project Evaluation)
 22. 2010 – HAKAN ALTIN,İlk Halka Arzlar ve İlk Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Analizi – (Initial Public Offerings And Analysis of Initial Public Offerings Price Stabilization Provider Operates)
 23. 2010 – CEMİL SÜSLÜ, Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme – (The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Returns: A Study of Turkey and Emerging Markets)
 24. 2008 – ONUR YILDIRIM, Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri – (Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector)
 25. 2008 – AYDIN ÖZTUNALI, Birleşme ve Satın Almalar Yoluyla Değer Yaratımı – (Value Creation Through Mergers and Acquisitions)
 26. 2008 – COŞKUN ŞENOL, Dahilde İşleme Rejiminin İhracat Üzerine Etkileri İle Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme – (Impact of  Inward Processing Regime on Exports and an Evaluation on Textiles and Clothing)
 27. 2007 – METE BUMİN, Yeniden Yapılandırma Sonrası Türk Bankacılık Sistemine Yabancı Banka Girişi – (Foreign Bank Entry to The Turkish Banking System After Restructuring)

 DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. 2019, ASIM ALPAY PARLAK, Türkiye’deki Faktoring Şirketlerinin Sermaye Yapısının Belirleyicileri – Capital Structure Determinants of Factoring Companies in Turkey
 2. 2018, MERT ÜMİT ASLAN, Şirket Birleşme ve Satın Alma Kararlarını Etkileyen Finansal Faktörlerin Belirlenmesi ve Sektörlere Göre Performanslarının Değerlendirilmesi – Determination of Financial Factors Affecting Company Mergers And Acquisitions And Evaluation of Their Performance According To Sectors
 3. 2016, MURAT TAHİR ÇALDAĞ, Bankaların Türkiye’de İhraç Ettikleri Sabit Getirili Menkul Kıymet Getirilerinin Analizi:2011-2014 – An analysis on Fixed İncome Securities Issued By Banks in Turkey Between 2011-2014
 4. 2014, İREM MERMER, Tüketici Güven Endeksi ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: BIST Üzerine Bir Uygulama – The Relationship Between Consumer Confidence and Stock Markets: An Application on BIST
 5. 2011, BİLGE GÜNDOĞDU, Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet-Concentration And Competition in The Turkish Banking Industry
 6. 2010, BAHADIR UYSAL, Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: Sektörel Bir İnceleme-Determinants of The Capital Structure: A Sectoral Analysis
 7. 2010, BAĞDE VERA GALİMİDİ, İşletmelerde Nakit Yönetimi ve Bu Çerçevede Bir Finansal Analiz Örneği-Cash Management in Firms and A Financial Analysis Within This Context
 8. 2009, MİNE NUR ALTINBAŞ, Türkiye’de Özel Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi ve Finans Kesimindeki Yeri – The Capacity of Turkish Insurance Sector in Generating Funds And its Position in The Financial System
 9. 2009, ARMA DEĞER MUT, Alt Kısmi Moment ve Yarı-Varyans Risk Modelleri Kullanarak Genetik Algoritma Yardımıyla Portföy Optimizasyonu: İMKB Uygulaması – Portfolio Optimisation With Lower Partial Moment and Semivariance Risk Models Using Genetic Algorithms: An Application on ISE
 10. 2009, MUHİBİJA ORUÇEVİÇ, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da Yabancı Bankaların Faaliyetleri – Foreign Banks Activities in Bosnia and Herzegovina and Croatia
 11. 2009, AYNUR ÇELTİK, Kurumsal Filo Kiralama Sektörünün Gelişimi ve Ülke Ekonomisine Etkileri – The Development of Car Leasing Industry and It’s Effects to National Economy
 12. 2008, DUYGU DAŞTAN, Halka Arzlarda Fiyatlandırma: 2004-2007 İMKB Örneği-Pricing of IPO’s: 2004-2007 ISE Case
 13. 2008, SEVGİ EDA DİNÇER, Durasyon ve Konveksite Yöntemleri İle Bir Banka Bilançosunun Analizi ve Faiz Riski Etkilerinin Yönetilmesi-Analysis of A Bank’s Balance Sheet With Duration And Convexity Methods And Managing The Effects of Interest Rate Risk
 14. 2008, DANİYAR MURATOV, Vadeli İşlem Piyasaları ve Rusya Uygulaması – Derivative Markets in Russia
 15. 2008, HASAN GÜRDAL, Düşen Enflasyon Süreci ve Türk Bankacılık Sektörü – Disinflation Period and Turkish Banking Sector
 16. 2007, ALİYA ORDABAYEVA, Kazakistan ve Türkiye Bankacılık Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi – A Comperative Analysis Between Kazakhstan and Turkey Banking Systems
 17. 2007, FARUK ŞÜKRÜ USLU, Türkiyede Savunma Sanayii Harcamalarının Finansmanı – Finance of Defence Industry Expenditure in Turkey
 18. 2007, RUSLAN HUDAYBERDIYEV, KOBİ’lerin Finansmanı ve Türkmenistan Uygulaması – Financing of SME’s and Pratice in Turkmenistan
 19. 2006, ŞAMİL DEMİRKAN, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleriyle Piyasa Risklerinin Yönetilmesi – Managing Market Risk Using Turkish Derivatives Exchange Futures Contracts
 20. 2006, MUSTAFA HAMAMCIOĞLU, Birleşme ve Devralmaların Gelir Etkisi Ve İMKB’ye İlişkin Ampirik Bir İnceleme – The Wealth Effects of M&A Deals and An Empirical Study oOn İstanbul Stock Exchange (ISE)
 21. 2006, YAHYA SAYMAN, Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören İmalat İşletmeleri Açısından Nakit Yönetimini Etkileyen Faktörler-Determinants of Corporate Cash Holdings Manufacturing Firms Whose Stocks are Quoted on The Istanbul Stock Exchange
 22. 2006, ERKAN KOÇ, Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredileri – Small And Medium Size Enterprise Credits in Turkey
 23. 2005, BAHTIGÜL KAZIMOVA, AB’ye Entegrasyon Sürecinin Türkiye ve Bulgaristan’daki Süt ve Süt Ürünü Üreten İşletmeler Üzerindeki Etkisi – The Effect of Integration Period to EU on Milk and Milk Products Industry in Turkey and Bulgaria
 24. 2005, ÖWEZBERDİ HOJAMURADOV, Türkmenistan-Türkiye Dış Ticareti ve Türkmenistan Dış Ticaretinin Finansman Yöntemleri – Foreign Trade of Turkmenistan and Turkey, Financial Methods Foreign Trade of Turkmenistan
 25. 2005, ÖZGE ÜLKÜTAŞ, Genel Olarak Türkiye’de ve Dünyada Konut Finansmanı Türkiye İçin Konut Ödenebilirliği Analizi – Real Estate Finance in Turkey And İn The World, Analyzing of Households’ Payment AbilityAnalysing of Households’ Payment Ability
 26. 2005, SUSANA ZIADINOVA, Türkiye-Ukrayna Bankacılık Sistemleri ve Karşılıklı Entegrasyon Sorunları – Banking Sector in Turkey and Ukrain and Reciprocal Integration Problems
 27. 2004, BARIŞ KAVCAR, Simülasyon Yönetimi Kullanılarak Yapılan Satış Tahminleriyle Satış Bütçesi Hazırlanması – Preporting a Sales Budget Using Sales Forecasts Generated by Simulation
 28. 2003, HANGELDI KADYROV, Projelerin Finansmanında Yap-İşlet-Devret Modeli – The Build-Operate-Transfer Approach for The Financing of Projects

 DERGİ HAKEMLİKLERİ

 1. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi
 2. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
 3. Akdeniz İİBF Dergisi
 4. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 5. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 6. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
 7. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 8. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 9. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
 10. Emerging Markets Finance and Trade
 11. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 12. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 13. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
 14. Global Journal of Accounting and Finance
 15. International Research Journal of Finance and Economics
 16. Izmir Democracy University Social Sciences Journal
 17. Journal of Economics Finance and Accounting
 18. Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi
 19. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 20. Middle Eastern Finance and Economics
 21. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 22. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
 23. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
 24. ODTÜ Gelişme Dergisi
 25. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 26. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 27. Sermaye Piyasası Dergisi
 28. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 29. Trends in Business and Economics
 30. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi
 31. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi
 32. Vergi Raporu Dergisi

 ÖDÜLLER

 1. Ankara Üniversitesi, Araştırma Fonu, 1994-1995.
 2. Sasakawa Dünya Genç Liderler Fonu Yurtdışı Araştırma Bursu, 1999.