Türev Piyasalar (Finans Yüksek Lisans)

Türev Piyasaları (Derivatives Market)

Ders Bilgileri
Ders Kodu 52007050
Dersin Adı Türev Piyasaları (Derivatives Market)
Dersin Türü Seçimlik
Program Finance Concentrated MBA  Programı
Yılı 2021-2022 Öğretim Yılı
Dönemi Güz Dönemi
Kredi Sayısı Haftalık 3 saat
Ders Dili Türkçe
Öğretim Üyesi Güven Sayılgan
Açıklamalar  
Dersin Önemi

 

Bu derste, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel türev piyasası uygulamalarının / konularının teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir.

The Importance of the course

 

The course develops theoretical framework for understanding and analysing basic derivatives applications /  topics of modern company in market environment.

 

Dersin Amacı The Objective of the course
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel türev piyasası uygulamalarının teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılmasıdır. The goal of this course is to introduce the student to basic principles of derivatives market and applications. To achieve this goal, it is crucial that students have a sound understanding of basic derivatives amrket  terminology and concepts
Ders İçerikleri Contents
1. Hafta Türev Piyasalarına Giriş Introduction to Derivatives Market
2. Hafta Türev Piyasalarının İşleyişi The Mechanism of Derivatives Market
3. Hafta Türkiye Türev Piyasasının Tarihi History of Turkish Derivatives Market
4. Hafta Forward İşlemleri Forwards
5. Hafta Futures İşlemleri Futures
6. Hafta Options İşlemleri Options
7. Hafta Swap İşlemleri Swaps
8. Hafta Ara Sınav Mid Term Exemination
9. Hafta Forward İşlemleri ve Uygulama Örnekleri Forwards and It’s Applications
10. Hafta Futures İşlemleri ve Uygulama Örnekleri Futures and It’s Applications
11.Hafta Options İşlemleri ve Uygulama Örnekleri Options and It’s Applications
12.Hafta Swap İşlemleri ve Uygulama Örnekleri Swaps and It’s Applications
13.Hafta Borsa İstanbul’daki Türev Uygulamaları Turkish Derivatives Market
14.Hafta Dönem Sonu Sınavı Final Exemination
Öğretim Yöntemi Teaching Methodology
Bu derste konular öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin de anlatılan konularda tartışmalara katılması beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerden çeşitli konularda araştırma yapması ve derste sunması beklenmektedir. Topics are teaches/explains by the teacher. However, it is expected that students will also participate in the discussions on the topics mentioned. Within the scope of this course, students are expected to conduct research in various subjects and to present in the course.
Önerilen Kaynaklar
  1. Sayılgan, Güven,  İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, 8. Baskı, Ankara, 2019.
  2. Hull, John.C.; Fundamentals of Futures and Options Markets, Prentice Hall,  2010.
  3. Borsa İstanbul, https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/501/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi-egitim
  4. Bank for International Settlement, BIS (www.bis.org)