Finansal Planlama (3 İşletme)

 

Finansal Planlama (3 İşletme) (Corporate Financial Planning)

Ders Bilgileri
Ders Kodu  İSL345
Dersin Adı Finansal Yönetim
Dersin Türü Zorunlu
Program 3 İşletme Lisans Programı
Yılı 2017-2018 Öğretim Yılı
Dönemi Güz Dönemi
Kredi Sayısı Haftalık 3 saat
Ders Dili Türkçe
Öğretim Üyesi Güven Sayılgan
Açıklamalar Ders, Perşembe günleri 9:30-11:20 arasında, 218 nolu sınıfta;  Cuma günleri 9:30-11:20 arasında, 217 nolu sınıfta yürütülecektir.

 

Dersin Önemi

Bu derste öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir.

The Importance of The Course

The course develops theoretical framework for understanding and analysing financial  applications of modern company in market environment.

 

Dersin Amacı The Objective of the course
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel finansal konuların teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılmasıdır. The primary goal of this course is to impart the knowledge to allow students to intelligently solve practical business problems.  To achieve this goal, it is crucial that students have a sound understanding of corporate finance theory and philosophy.

 

 

Ders İçerikleri Contents
1. Hafta Sermaye Yapısı Kararları Capital Structure Decisions
2. Hafta Kâr Dağıtım Kararları ve Politikaları Dividend Decisions and Policies
3. Hafta Tahvil Değerlemesi Bond Valuation
4. Hafta Şirket/Pay Senedi Değerlemesi Corporate / Stock Valuation
5. Hafta Menkul Kıymetlerin Halka Arzı Initial Public Offerings
6. Hafta Uzun Vadeli Finansal Planlama Long Term Business Planning
7. Hafta İşletme Bütçeleri Corporate Budgeting
8. Hafta Ara Sınav Min Term Examination
9. Hafta Şirket Derecelendirmeleri Corporate Ratings
10. Hafta Şirket Finansal Başarısızlıkları Corporate Financial Distress
11.Hafta Şirket Birleşmeleri ve Satınalmaları Corpoaret Mergers and Acquisitions
12.Hafta Temel Yönleriyle Finansal Kiralama, Faktoring, Forfating Uygulamaları Basics of Financial Leasing, Factoring, Forfaitings
13.Hafta Temel Yönleriyle Forwards, Futures, Options, Swaps Basics of Forwards, Futures, Options, Swaps
14.Hafta Dönem Sonu Sınavı Final Exemination

 

Öğretim Yöntemi Teaching Methodology
Bu derste konular öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin de anlatılan konularda tartışmalara katılması beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerden çeşitli konularda araştırma yapması ve derste sunması beklenmektedir. Topics are teaches/explains by the teacher. However, it is expected that students will also participate in the discussions on the topics mentioned. Within the scope of this course, students are expected to conduct research in various subjects and to present in the course.

 

 

 

Önerilen Kaynaklar
1.    Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 2017.

2.    Ross S. A., Westerfield R. W., Jaffe J.,  and Jordan B. D., Corporate Finance, 11th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2016.

3.    3. Brealey R.A. , Myers S.C., and Allen F., Principles of Corporate Finance, 12th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2017.