Menkul Kıymetleştirme (Yüksek Lisans)

Menkul Kıymetleştirme  (Securization)

Ders Bilgileri
Ders Kodu 22005029
Dersin Adı Menkul Kıymetleştirme  (Securization)
Dersin Türü Seçimlik
Program YL  Programı
Yılı 2021-2022 Öğretim Yılı
Dönemi Güz Dönemi
Kredi Sayısı Haftalık 3 saat
Ders Dili Türkçe
Öğretim Üyesi Güven Sayılgan
Açıklamalar
Dersin Önemi

Bu derste, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel menkul kıymetleştirme uygulamalarının / konularının teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir.

The Importance of the course

The course develops theoretical framework for understanding and analysing basic securization applications /  topics of modern company in market environment.

 

Dersin Amacı The Objective of the course
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme dünyasında kullanılan güncel ve temel menkul kıymetleştirme uygulamalarının teorik bir çerçevede anlatılması böylece bu konuların anlaşılması ve analiz edilmesine ve çözülmesine yönelik yetenekler kazandırılmasıdır. The goal of this course is to introduce the student to basic principles of securisation market and applications. To achieve this goal, it is crucial that students have a sound understanding of basic securization terminology and concepts
Ders İçerikleri Contents
1. Hafta Menkul Kıymetleştirme Piyasalarına Giriş Introduction to Securization Market
2. Hafta Menkul Kıymetleştirme Piyasalarının İşleyişi The Mechanism of Securization Market
3. Hafta Menkul Kıymetleştirme Süreci Securization Process
4. Hafta Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler

Nakit Akımlı Tahviller

Pass-Through Securities

Pay-Through Securities

5. Hafta Varlığa Dayalı Tahviller (VDT)

İpotekle Desteklenmiş Tahvil

Asset Backed Bonds

Collateralized Mortgage Obligation-CMO

6. Hafta Varlığa Dayalı Sertifikalar

Varlığa Dayalı İmtiyazlı Hisse Senetleri

Varlığa Dayalı Finansman Bonoları

Asset-Backed Certificates

Asset-Backed Preffered Stocks

Asset-Backed Commercial Papers

7. Hafta Menkul Kıymetleştirmenin Riskleri Risks of Securization
8. Hafta Ara Sınav Mid Term Exemination
9. Hafta Yapılandırılmış Finansal Ürünler Piyasası Structured Financial Products Market
10. Hafta Rating ve Menkul Kıymetleştirme Rating and Securization
11.Hafta Tahvil Piyasaları ve Menkul Kıymetleştirme Bond Market and Securization
12.Hafta Türkiye’de ve Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları Securization in Turkey
13.Hafta Dünya’da ve Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları Global  Securization Market Trends and Applications
14.Hafta Dönem Sonu Sınavı Final Exemination
Öğretim Yöntemi Teaching Methodology
Bu derste konular öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin de anlatılan konularda tartışmalara katılması beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerden çeşitli konularda araştırma yapması ve derste sunması beklenmektedir. Topics are teaches/explains by the teacher. However, it is expected that students will also participate in the discussions on the topics mentioned. Within the scope of this course, students are expected to conduct research in various subjects and to present in the course.
Önerilen Kaynaklar – Recommended Reading
  1. Alp Ali, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerlemesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayınları, İstanbul, Aralık 2002.
  2. Alp Ali, Modern Konut Finansmanı, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, İkinci Bask,: Ankara 2001.
  3. Alles, L. (2001), “Asset Securitization and Structured Financing: Future Prospects and Challenges for Emerging Market Countries”, www.imf.org.
  4. Basel (2002), “Changes to the Securitization Framework”, www.bis.org
  5. Giddy, I.H. (2000), “Asset Securitization in Asia”, www.giddy.org
  6. Hepşen, A. (2005), Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2005-13.
  7. Hu, Joseph C., Asset Securitization Theory and Practice, John Willey & Sons, 2011.