Kredi Temerrüt Swap Puanları ile Derecelendirme Notlarının Karşılaştırılması (CDS Spreads vs Ratings)

Kredi Temerrüt Swapları(Credit Default Swaps=CDS), alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi/ödeyememesi riskinden kendisini korumak için başka bir ifadeyle alacağını garanti etmek üzere yaptırdığı sigorta işlemi olarak düşünülebilir. Bu sigorta işleminde riski üstlenen tarafa ödeyeceği bedel CDS puanına (CDS Spread) göre belirlenen primdir. Borçlunun riski yükseldikçe, CDS puanları da yükseleceğinden; CDS puanlarının yükselmesi borçlunun/ekonominin riskinin arttığını göstermektedir.

CDS primlerinin gerçek taraflar arasında ve gerçek işlemlerden doğması, derecelendirme notlarının ise uzman kanaatlerine dayanması nedeniyle, derecelendirme notlarının sübjektif yargılarla verildiği eleştirilerinin dile getirilmesine neden olmaktadır.

Aşağıdaki linkten ulaşılabilecek açıklamalar bu tartışmalara kısmen de olsa ışık tutma amacı taşımaktadır:

Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Dereceleri