Finans

Rating / Derecelendirme / Kredi Değerliliği / Borç Ödeme Güçü ve İsteği

Bu aşağıda verilen tablo, öğrencilerimin; başlıca derecelendirme (rating) şirketleri tarafından verilen ve harflerle ifade edilen notların sayısal ve kavramsal karşılıklarını karşılaştırmalı olarak kavramalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu tablonun, CDS oranlarını da (Credit Default Swaps Spreads = Kredi Temerrüt Teğiş-Tokuş Primleri)  içerecek şekilde oluşturulması daha yararlı olabilirdi. Tabloyu sade tutmak amacıyla CDS eklenmedi. Bir sonraki […]

Faiz Kavramları Hakkında Açıklamalar

Değişik faiz kavramları hakkında açıklamaların yer aldığı belgeye (faiz oranları_interest rates) ulaşmak için lütfen tıklayınız.  Bu belgede aşağıdaki sorulara yönelik açıklamalar bulunmaktadır: Piyasa Faiz Oranları Nedir? Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir? Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir? Enflasyon Primi (IP) Nedir? Geri Ödenmeme Riski Primi (Default Risk Premium=DRP) Nedir? Likidite Riski Primi (Liquidity Risk […]