Üç yıl öncesine göre, petrol fiyatları %35 azalmışken; neden benzin fiyatları sadece %4 azaldı?

BENZİN FİYATLARI ANALİZİ 30.11.2012 30.11.2015
Brent Petrol Fiyatları (USD)

111,23

44,65

TL/USD Kuru

1,79

2,92

Brent Petrol Fiyatları (TL)

199,10

130,38

Benzin Pompa Fiyatları (KDV Dahil, TL)

4,60

4,43

USD Bazında Brent Petroldeki Ucuzlama Oranı

% 60

Brent Petroldeki TL Bazında Ucuzlama Oranı

% 35

Pompada Satılan Benzindeki TL Bazında Ucuzlama Oranı

% 4

Yukarıdaki özet analiz ile ilgili öneri ve eleştirilerin; analizin geliştirilmesine katkı yapacağı beklenmektedir. 30.11.2015  sayilgan@ankara.edu.tr