Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri

Müfettişlik Sınavlarına Hazırlık Kitabı için hazırlanan, daha dar kapsamdaki “soru ve yanıtlanyla finansal piyasalar ve uygulamalar” çalışmasından esinlenerek geliştirilmiş olan bu çalışmada; yeni soruların eklenmesi, bazı konulann güncelleştirilmesi ve ayrıntılandırılması yanında sorular ve yanıtları, olanaklı olduğu ölçüde sistematik bir şekilde sıralanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca aranılan konulara daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla kavram dizini oluşturulmuştur. Öncelikli dileğim, kitabın konuya ilgi duyanlara ve öğrencilere yararlı olmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi yönünde engel olabilecek anlatım bozuklukları, yazım hataları gibi durumlardan, özen gösterilmesine karşın, kaçınılamamış olabilir. Okuyucuların eleştirileri daha sonraki çalışmalardaki benzer olumsuzlukların azaltılmasına yardımcı olacaktır.