İşletme Finansmanı (3 Maliye)

Ders Bilgileri
Ders Kodu ISL304

Bu ders,2012 yılından sonra  SBF Maliye Bölümü’ne tarafımdan verilmemektedir. Geçmiş yıllarda içerik bilgisine gereksinim duyacak öğrencilerim için burada yer verilmiştir. Bu içerik; son dönemde verdiğim ders içeriği olup, önceki dönemlerdeki ders içerikleriyle uyumludur.

Dersin Adı İşletme Finansmanı
Dersin Türü Zorunlu
Program Tezsiz Finans Yüksek Lisans Programı
Yılı 2012-2013 Öğretim Yılı
Dönemi Bahar Dönemi
Kredi Sayısı Haftalık 3 saat
Ders Dili Türkçe
Öğretim Üyesi Güven Sayılgan
Açıklamalar Ders, salı günleri 10:30-13:20 arasında, 218 nolu sınıfta yürütülecektir.
Dersin AmacI
Bu derste, işletme finansmanı ile ilgili temel kavramlar, yaklaşımlar ve hesaplamalar anlatılacaktır. Bu dersi alan öğrencinin;1) Finansal piyasalar ile işletme finansmanı etkileşimlerini,2) Finansal yöneticinin niçin kar maksimizasyonu yerine işletme değerinin maksimizasyonu esas aldığını,3) Yatırım, finansman ve kar dağıtımı kararlarının niçin temel karar alanları olduğunu ve bu kararların işletme değeri üzerindeki etkilerini,4) Paranın zaman değeri kavramını ve paranın zaman değerim ile ilgili hesaplamaları yapacak bilgi birikimi oluşturması,5) İşletme riski konusunda temel bir görüşe sahip olup, işletmenin faaliyet ve finansal risk unsurları hakkında değerlendirme yapabilecek bilgiye sahip olması beklenmektedir.Dolayısıyla, bu beklentileri karşılayacak eğitim sürecinin gerçekleştirmesi amaçlamaktadır.

Başarılı öğrencinin ders içeriğindeki konular ile ilgili sayısal bilgileri yorumlayacak bir bilgi birikimine ve kavrayış düzeyine sahip olması beklenmektedir.

Ders İçerikleri
1. Hafta İşletme finansmanının temel bakış açısının ve ilgilendiği konuların tanıtılması
2. Hafta İşletme örgütü içinde finansal yöneticilerin yeri ve amacı• Temsil Sorunu,• Kurumsal Yönetişim,• “Tahakkuk esası” ile “nakit esası”• “Kâr Maksimizasyonu” ile “İşletme Değerinin Maksimizasyonu” karşılaştırmaları
3. Hafta Finansal Tablolar Kullanılarak Yatırım Karaları ve Finasal Karalar Etkileşiminin İşletme Değeri, Riski Üzerinde Etkilerinin Analiz Edilmesi
4. Hafta Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar
5. Hafta İşletme Sermayesinin Yönetilmesi• Nakit Yönetimi• Stok Yönetimi• Alacak Yönetimi• Borç Yönetimi
6. Hafta Kısa Vadeli Finansal Planlama
• Başabaş Analizi• Faaliyet Kaldıracı Derecesi• Finansal Kaldıraç Derecesi• Bileşik Kaldıraç Derecesi
7. Hafta Faiz Oranları ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Paranın Zaman Değeri• Gelecek Değer• Bugünkü Değer• Taksit Hesaplamaları
10. Hafta Paranın Zaman Değeri (Devam)• Gelecek Değer• Bugünkü Değer• Taksit hesaplamaları
11. Hafta Sermaye Maliyeti ve Sermaye Maliyeti Hesaplamaları
12. Hafta Yatırım Bütçelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi• Yatırım Karlılığı Yöntemi• Geri Ödeme Dönemi Yöntemi• Net Bugünkü Değer Yöntemi• Kârlılık Endeksi Yöntemi

• İç Getiri Oranı Yöntemi

• Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi

13. Hafta Yatırım Bütçelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi (Devam)• Senaryo Analizi• Duyarlılık Analizi
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı + Ödev Teslimi
Öğretim Yöntemi
Bu ders için temel yöntem öğretim üyesinin ders konularını anlatmasına dayanmaktadır. Her öğrencinin derse bir önceki dersin 5-10 dakikalık bir özetini yapacak şekilde hazırlıklı gelmesi gerekir.
DEĞERLENDİRME Yöntemi
Sınav Süresi ~1 saat
Ara Sınav %20.
Dönem Sonu Sınavı % 70
Derslere Katılım % 10
Başarı Notu Başarı notunun en az 60 olması gerekmektedir.
Gerekli Materyal
Öğrenciler xy fonksiyonuna sahip hesap makinelerine ihtiyaç duyacaklardır.
Önerilen Kaynaklar
1. Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.2. Brealey R.A. , Myers S.C., and Allen F., Principles of Corporate Finance, 10th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2011.3. Ross S., Westerfield R., and Jordan B., Fundamentals of Corporate Finance, 9th Edition, McGraw-Hill Irwin, 2009.